Activiteiten Thomas-More
  
:

Sinds kort is er een nieuw en ingewikkeld subsidiestelsel waardoor scoutinggroepen niet meer met een eenvoudige aanvraag subsidie kunnen krijgen. Op dit moment is het zelfs zo dat wij helemaal geen subsidie meer krijgen via het huidige stelsel. De Bredase Scoutinggroepen (11 groepen) hebben daarom de handen ineengeslagen en is de stichting Belangenbehartiging Scouting Breda (SBSB) opgericht. Via deze stichting wordt gezamenlijk subsidie aangevraagd. Dit heeft tot op heden nog in niets geresulteerd en wij worden van het kastje naar de muur gestuurd.

Daarom tijd voor een burgersessie voorafgaand aan de raadsvergadering van de gemeenteraad van Breda op donderdag 13 december a.s. van 19.45 tot 20.45 in het Stadshuis op de Grote Markt in Breda. Hier hebben wij een uur om ons probleem kenbaar te maken en vragen van raadsleden te beantwoorden. Om deze sessie zoveel mogelijk kracht bij te zetten willen we u allen vragen om naar deze Burgersessie te komen en zoveel mogelijk in uniform met groepsdas.
Leden vanaf de verkenners/gidsen leeftijd zijn ook van harte welkom. We verzamelen om 19.30 op de Grote Markt in Breda voor het Stadhuis. Om 19.45 gaan we naar binnen. Een deel van de aanwezigen kan ook mee naar de Raadszaal; een ander deel kan de burgersessie volgen via een videoverbinding in een andere zaal. Om kwart 20.45 is de Burgersessie afgelopen en kan iedereen weer naar huis.